پادکست روانشناسی روابط
پادکست

پادکست روانشناسی روابط

اکثر بدبختی های آدم ها به این دلیل هست که آن ها تحت کنترل عوامل بیرونی هستند و همچنین سعی میکنند دیگر را هم کنترل کنند این نظریه از لحاظ روانشناسی کاملا غلط است . اگر نتوانستید گوش کنید دانلود کنید
متن کامل